Åpenhetsloven

Bærekraftig arbeidsliv handler om å behandle mennesker på en forsvarlig og god måte. Å sørge for ryddige arbeidsforhold, rettferdig lønn, likestilling og inkludering.

Dette er viktig for alle selskaper i Cognia-konsernet inkludert Quipd.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene beskriver hvordan vi handler og opptrer slik at vi sikrer at Quipd drives på en etisk og samfunnsansvarlig måte.